Hamarosan megjelenik: Agents & Provocateurs publikációAz Agents & Provocateurs (Illetékesség és provokáció) című művészeti projekt a konfrontáció két válfajára összpontosít: az illetékességre és a provokációra, melyeket az egyet nem értés művészi cselekvés- és kifejezésformáiként értelmez. Közép-Kelet-Európa államszocialista országainak ellenkulturális jelenségeiből kiindulva arra kérdez rá, hogy a korabeli ellenzéki művészi megnyilvánulások valójában milyen kritikai erővel bírtak? A művészek az autokrata rendszer által uralt társadalmi valóság különböző vetületeit kérdőjelezték meg, vagy inkább művészi és szellemi szabadságuk korlátozása foglalkoztatta őket?

Az Agents & Provocateurs arra is választ keres, hogy képes-e az egyén az új, vágyott demokráciában élni azzal a helyzettel, hogy az állam – elvben – már nem hallgattatja el a másként gondolkozót, hanem cselekvőképes társadalmi tényezőként tekint rá? Az átalakult politikai környezetben a provokáció vajon érvénytelennek vagy fenntarthatónak bizonyul, vagy az elnyomó rendszerek idején beidegződött gondolkodás- és cselekvésmintákat örökíti át?

Anti-demokratikus tendenciák és egyenlőtlenségek kétségtelenül minden politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerben  vannak. Az Agents & Provocateurs ezért azt is felveti, hogy a kritikai szemléletnek miként kell újra és újra átrendeződnie ahhoz, hogy megragadja ezeket az elemeket. Olyan munkák és projektek kerülnek fókuszba, amelyekben a művészek aktív társadalmi szereplőnek tekintik magukat, és készek stratégikusan fellépni az "ellenféllel" szemben. A túlnyomórészt közép- és kelet-európai esetek feltérképezését és értelmezését más társadalmi-politikai környezetből származó példák egészítik ki.

A projekt magyar címe – Illetékesség és provokáció – Erdély Miklós A posztneoavantgárd magatartás jellemzői  című írásából kölcsönzi az "illetékesség" kifejezést a magyar nyelvben általában cselekvőségnek vagy cselekvőképességnek fordított angol "agency" értelmezéséhez. A nyolcvanas évekbeli underground zenekar, a Kontroll Csoport Besúgók és provokátorok című számára történő asszociáció ugyanakkor játékba hozza az angol "agent" szó másik, általánosan ismert jelentését. A dalszöveg egyszerre veti fel az öncenzúra problematikáját, gúnyolódik a megfigyelés tényével, és kokettál a sakkban-tartás kölcsönösségének gondolatával.

Az Agents & Provocateurs egy több részből (kutatás, kiállítás, filmprogram, archívum, workshopok) álló művészeti projekt; a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben bemutatott kiállítás interneten elérhető "mobil archívum" formájában folytatódik. A kiállítást előkészítő kutatás során egybegyűjtött anyag ezen felül nemzetközi intézmények részére felajánlott workshopok keretében aktiválható.

 
---
Agents and Provocateurs a dortmundi Hartware MedienKunstVereinban

2010. május 15 - július 18.

 
---
Workshop Pozsonyban
időpont: 2010. március 10., 14.30-19 óra

tovább...
 
---
Angol nyelvű tárlatvezetés
időpont: 2009. november 19. csütörtök 10.30
tovább ...
 
---
Filmprogram No.4
időpont: november 10. kedd, 19.30
tovább ...
 
---
Tárlatvezetés
időpont: 2009. november 7. szombat, délután fél 4
tovább ...
 
---
Filmprogram No.3
időpont: november 3. kedd, 19.30
tovább ...
 
---
Filmprogram No.2
időpont: október 27. kedd, 19.30
tovább ...
 
---
Filmprogram No.1
időpont: október 20, 19.30
tovább ...
projekt | események | köszönet
kapcsolat | sajtó | english | deutsch